ZALETY PRZEDSZKOLA

Do tej pracy trzeba dojrzeć i właśnie przedszkole w tym dziecku pomaga. Przede wszystkim dużą zaletą przedszko­la jest sam fakt przebywania dziecka w kolektywie dzie­cięcym pod okiem wykwalifikowanej siły wychowawczej. Dziecko uczy się tam współżycia z rówieśnikami, uczy się koleżeńskości, zaczyna rozumieć, na czym polega życie społeczne — trzeba nieraz ustąpić, trzeba wyrzec się swo­jej przyjemności na korzyść kolektywu, trzeba umieć ba­wić się zgodnie, wspólnie z kolegami, nauczyć się cierpli­wie na coś czekać, potrafić nie tylko wygrać, ale i przegrać. Druga zaś równie ważna zaleta przedszkola to stoso­wanie metod nauczania i wychowania właściwie dobra­nych do potrzeb i możliwości dziecka w tym wieku. 

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !