ZAINTERESOWANIE DZIECKA PRZEDSZKOLEM

Można np. nic wcześniej dziecku nie mówiąc posta­wić go pewnego dnia przed faktem pozostawienia go w przedszkolu, i to wcale nie na początku nowego roku szkolnego, ale gdzieś tam w środku, kiedy to kolektyw dziecięcy jest już zżyty, dziecko więc szczególnie obco będzie się w nim czuło. Ale też i można starać się zainte­resować dziecko przedszkolem dużo wcześniej — udać się tam z nim raz i drugi jeszcze na wiosnę, zapoznać z jego przyszłą nauczycielką w grupie, pokazać ciekawe za­bawki, przedstawić pobyt dziecka w przedszkolu jako pewną nagrodę za jego dobre sprawowanie, za jego sa­modzielność, za jego „dorosłość”.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !