ZABAWY NA SZTUCZNYM LODOWISKU

Oczywiście nie spa­miętają tego wszystkiego, ale będą wiedziałyf że magnes i bursztyn mają w sobie ukrytą jakąś, nie spotykaną gdzie indziej siłę.I jeszcze o jednym nasze dzieci powinny wiedzieć —o tym, że lód topnieje, staje się coraz bardziej cienki pod wpływem ciepła i wreszcie zamienia się w wodę. Łatwo to zademonstrować, a co za tym idzie łatwiej też mówiąc o tym wytłumaczyć będzie nam dzieciom, jak bardzo nie­bezpieczne są wszelkie zabawy na lodzie i do czego mogą doprowadzić! Zabawy na sztucznym lodowisku — ow­szem, ale nigdy na pokrytej lodem rzece, stawie czy je­ziorze, nawet pod naszą opieką. Dziecko bowiem w tym wieku jeszcze nie potrafi ocenić sytuacji, a ośmielone na­szym przykładem — może się zdarzyć, że wyprawi się kiedyś samo na to miejsce, tylko w zgoła innych warun­kach atmosferycznych, a wówczas o katastrofę nie trud­no!

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !