ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W TWÓRCZOŚĆ DZIECKA

I wreszcie nie wystarczą bodźce, jeśli my sami nie za­angażujemy się w tworczość dziecka emocjonalnie. Mu­simy razem z nim przeżywać radość z nowo powstałego rysunku czy malunku, musimy okazywać mu tę radość i dumę z jego wyczynów artystycznych, musimy chwalić i szanować jego wytwory. W przedszkolach urządza się wystawy prac dziecięcych. To pobudza dzieci do więk­szego wysiłku i pomysłowości, to powoduje, że chętniej zaczynają rysować i malować, a wiele z nich z niecierpli­wością oczekuje na chwilę, w której będą mogły pokazać swe ,,obrazy mamie czy tacie. Tak samo i my w domu — urządzajmy od czasu do czasu wystawę prac swoich dzie­ci — może z okazji niedzielnego obiadu, na który została zaproszona dalsza rodzina, a może z okazji imienin czy urodzin dziecka, obchodzonych uroczyście w gronie jego kolegów? Zwiedzajmy też wspólnie z dziećmi wystawy prac dzie­cięcych organizowane przez przedszkola oraz Domy Kul­tury, aby zachęcić je do własnych twórczych wysiłków w tej dziedzinie.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !