WZGLĘDNA PRZEWAGA

Względnej przewa­dze młodych rodziców i ich dzieci w pierwszych fazach istnienia osiedli towarzyszy wręcz nieobecność osób starszych, które jako mniej aktywne częściej pozostają w godzinach pracy w domu, pełniąc spo­łeczne funkcje kontroli i nadzoru, dzięki samej obecności zapobie­gając przestępczości. Po upływie 10-15 lat istnienia osiedli młodzi rodzice stają się rodzicami w średnim wieku, nadal zaabsorbowany­mi swoją aktywnością zawodową, a ich dzieci — młodzieżą pozba­wioną przez wiele godzin rodzicielskiej opieki, co powoduje wzrost liczby zachowań o chuligańskim, a nawet przestępczym charakterze.Tak więc potrzeby zaspokajane przez osiedla mieszkaniowe wy­magają wysokiego poziomu wiedzy od ich twórców i projektantów, a także interdyscyplinarnego podejścia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !