WSŁUCHIWANIE SIĘ W MELODIE

Więc od pierwszego roku życia zwykle dziec­ko zaczyna się już wsłuchiwać w melodie. Zrazu milknie pod ich wpływem, nasłuchując uważnie, stopniowo za­czyna próbować powtarzać usłyszane dźwięki. I tak oto dochodzi do tego, że w czwartym—piątym roku życia zaczyna mu się udawać już śpiew samodzielny, jakkol­wiek jeszcze nie zawsze brzmi on czysto. Wraz z czysto­ścią śpiewu wzrasta też u dziecka poczucie rytmu, dlate­go to dzieci pięcio- i sześcioletnie potrafią już śpiewać ze­społowo, nie wybiegając w śpiewie naprzód ani w tył, potrafią też odtwarzać rytm bardziej złożony. Skala głosu rozszerza się, dlatego to repertuar piosenek śpiewanych przez te dzieci jest już dużo większy w porównaniu z re­pertuarem trzy- i czteroletnich, których piosenki muszą posiadać melodie łatwe, zawarte w ograniczonej skali dźwięków. 

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !