WSKAŹNIKI TECHNICZNE

Te­go typu wskaźniki techniczne to normatywy różnego rodzaju, mó­wiące na przykład o tym, ile szkół powinno być zbudowane w osied­lu mieszkaniowym na podstawie planowanej liczby mieszkańców, którzy w nim zamieszkają albo ile „oczek” powinny mieć sanitariaty w zakładzie pracy w zależności od liczby zatrudnionych itp. Takich przykładów jest bardzo wiele. Niektóre z tych normatywów — jak na przykład ostatni, zostają wprowadzone do odpowiednich przepi­sów i potrzeby, które wynikają z jego istnienia, mają bardzo wymier­ny charakter. Istnieje tendencja do rozszerzania zakresu stosowania tego rodzaju wskaźników definiujących potrzeby.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !