WSKAŹNIKI RZECZOWE

W tym zakresie mamy w Polsce pewne podstawy do optymizmu, „przecięt­ne [bowiem] dalsze trwanie życia noworodka chłopca wzrosło w la­tach 1991-1994 z 66,1 lata do 67,5 lat […], noworodka dziewczynki z 75,3 lat do 76,1 lat […]”.W ujęciu statystyki społecznej są więc wskaźniki społeczne za­wsze liczbami. Metodologia nauk społecznych ujmuje pojęcie wskaź­nika znacznie szerzej, najogólniej wskaźnik „to […] coś, po czym możemy poznać, że coś zaszło, czy występuje” a zatem wskaźnik społeczny oznaczałby możność rozpoznania, że zaszło jakieś zjawi­sko o charakterze społecznym. Ogólna kategoria wskaźników dzieli się na wskaźniki rzeczowe i definicyjne.Wskaźniki rzeczowe, to takie, które wynikają z empirycznego związku pomiędzy zjawiskiem wskazywanym a wskaźnikiem.Wskaźniki definicyjne są rezultatem przyjęcia jakiejś konwencji, która czyni opis jakiegoś zjawiska tożsamym z zasadą konstrukcji wskaźnika.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !