WSKAŹNIKI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Przez wskaźnik społeczny statystycy rozumieją „określoną in­formację liczbową o wybranych aspektach stanów i procesów społe­cznych” . Wskaźniki społeczne w rozumieniu statystycznym często pozwalają na określenie występujących dysfunkcji życia społeczne­go grup i zbiorowości, choć budowane są również z myślą o uchwy­ceniu skutków pewnych procesów społeczno-ekonomicznych. „Ruch wskaźników społecznych narodził się w latach sześćdziesiątych w Sta­nach Zjednoczonych. Wynikał on z poszukiwań miar dla analiz i ocen procesów społecznych […]”. Ich zadanie wynikało z potrzeby wy­eliminowania „ułomności dochodu narodowego, jako jednowymia­rowego i wartościowego wskaźnika efektów społeczno-ekonomicz­nych danego kraju.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !