WSKAZANIA DO ZATRZYMANIA DZIECKA W DOMU

Jeżeli zaobserwujemy któryś z wymienionych obja­wów, nie powinniśmy posyłać dziecka do przedszkola, należy zatrzymać je w domu, ewentualnie w łóżku — jeśli gorączkuje. Trzeba zapewnić mu spokój, dostosować do okoliczności dietę, nie zmuszać do jedze­nia, zapewnić dużą ilość picia, nie podawać żadnych środ­ków przeczyszczających. Zasięgamy porady lekarza — jeżeli dziecko gorączkuje, prosimy lekarza do domu; jeśli nie — porozumiewamy się z nim w ośrodku zdrowia co do wstępnego postępowania i według jego uznania usta­lamy ewentualną wizytę w poradni lub w domu. Nie należy dziecka w tym wieku (tak jak to robimy z niemowlęciem) prowadzić od razu do poradni, dodatko­we zmęczenie tą wędrówką może niekorzystnie odbić się na zdrowiu i dalszym przebiegu choroby.Wczesne zatrzymanie dziecka w domu skraca czas cho­roby. Czasem jednodniowy pobyt w domu i zapewnienie właściwej opieki likwiduje przejściowe zaburzenia, po­zwala uniknąć poważniejszych następstw i dłuższych nie­obecności w przedszkolu, które przecież na ogół bardzo komplikują nam życie.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !