WŁAŚCIWY DOBÓR ZABAWEK I POMOCY DO ZABAW I GIER

Poznaliśmy różnego rodzaju zabawy dziecięce. Wszyst­kie one są dla dziecka ważne, gdyż dopiero wykorzysty­wanie wszystkich umożliwia dziecku harmonijny rozwój wszechstronny, a więc zarówno fizyczny, jak i umysłowy, a także uczuciowy, moralny i społeczny. Do wszystkich tych rodzajów zabaw potrzebne są róż­norodne pomoce, głównie zabawki. To zabawka inspiruje zabawę. Zabawka pobudza aktywność umysłową i emo­cjonalną dziecka, stwarza sposobność do poszerzania m.in. jego wyobraźni i wiedzy o świecie otaczającym. Oczywi­ście dobra zabawka. A nie wszystkie są takie. Są wśród naszych zabawek też i takie, które nie spełniają swej roli. Myślę tu np. o zabawkach nakręcanych na sprężynie czy poruszanych za pomocą włączania ich do sieci elektrycz­nej.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !