W TRAKCIE UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA

A potem, już od jesieni w trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola, starać się jak najbardziej żyć jego przed­szkolnymi problemami, cieszyć się z jego osiągnięć, chwa­lić jego malunki, wysłuchiwać z aprobatą jego wierszy i piosenek, podtrzymywać zainteresowanie nowymi za­bawkami, no i, rzecz najważniejsza, o której już wspo­mniałam. ale co raz jeszcze chcę mocno podkreślić — ko­ordynować swoje postępowanie wychowawcze w stosun­ku do dziecka z postępowaniem nauczycielki, a już w żad­nym razie przy dziecku nie krytykować jej metod wycho­wawczych i jej zarządzeń. Wówczas dopiero będzie har­monia i będą pozytywne rezultaty wychowawcze. 

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !