W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ

Niekiedy jednak dążenia te są słusznym protestem przeciw­ko oczekiwaniom i naciskom rzeczywistości. Zwłaszcza w epokach różnorakich zagrożeń ta ucieczka w świat wewnętrzny wydawała się niejednokrotnie słuszną i wartościową obroną człowieka. W świetle tych doświadczeń trudno akcepto­wać teorie, wedle których życie wewnętrzne człowieka jest tylko pozostałością minionych wieków, w których bardzo jeszcze niewielka techniczna sprawność ludzi wtrącała ich w de­ficytowe sytuacje życiowe, wymagające różne­go rodzaju rekompensaty. Trudno też przyjąć, że życie wewnętrzne stanowi swoistą resztę powstającą w warunkach niedoskonałej adap­tacji człowieka do jego społecznego środowiska, resztę, która będzie zanikać, w miarę jak adap­tacja ta będzie coraz doskonalsza.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !