UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ

Aby uniknąć nieporozumień, będzie tu mowa o wskaźnikach mających charakter społeczny.Przykłady wnioskowania o potrzebach na podstawie wskaźni­ków dobrałem w ten sposób, by dotyczyły aktualnych kwestii spo­łecznych i wynikały z realiów współczesnej Polski, a więc, aby były to przykłady jak najbardziej „z życia”, nie obarczone abstrakcyjno- ścią akademickich wywodów. Konkretnie dotyczą potrzeb, jakie wy­nikają z dyskryminacji kobiet w życiu społecznym w Polsce i po­trzeby walki z bezrobociem. Oczywiście przykładów tego rodzaju „wielkich dysfunkcji” polskiego społeczeństwa jest znacznie więcej, żeby wymienić globalne skutki wpływu losów Polski na stan świa­domości polskiego społeczeństwa z negatywnymi rezultatami w po­staci nieprzystosowania do demokratycznego ładu, skłonności do poddawania się monopolowi jednej („słusznej”) ideologii, braku po­szanowania wspólnego dobra, braku poszanowania dla władzy, dla prawa, braku narodowej godności, nietolerancji itd.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !