TRUDNOŚCI WYWOŁANE PRZEZ ŚRODOWISKO DZIECKA

Jednak najczęściej trudności wychowawcze powoduje samo środowisko dziecka. To my nie usamodzielniamy, a odwrotnie rozpieszczamy naszych jedynaków, my wy­wołujemy zazdrość między rodzeństwem nie traktując dzieci z jednakową serdecznością i sprawiedliwością, my powiększamy, naturalny w pewnym wieku dziecka, upór czy agresywność przez mocne postanowienia stawiania zawsze na swoim, my powodujemy, niepotrzebne zupeł­nie, dodatkowe wybuchy złości u dziecka przez nieumie­jętne postępowanie z nim w okresach szczególnie drażli­wych, gdy np. jest bardzo zmęczone po wizycie czy spa­cerze, albo gdy właśnie jest bardzo rozbawione, czy bar­dzo przejęte oglądaniem czegoś nowego, czy wreszcie, gdy wie, że czeka je w najbliższym czasie coś niemiłego, jak np. pójście do fryzjera, a może mycie głowy?

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !