ROZWÓJ PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA

Wśród ekonomicznych znajdują się również wska­źniki ważne ze społecznego punktu widzenia: wielkość konsumpcji indywidualnej, dochód narodowy. Łącznie obliczono 244 wskaźniki. Wszystkie dane są dostępne dla 189 krajów, dla lat 1950-1992.Taki rozwój praktycznego stosowania wskaźników społecznych na świecie i coraz łatwiejszy dostęp do tej informacji stwarza nową jakość w zakresie systemów społecznych. Istotną cechą tej nowej ja­kości jest bezpośrednia reakcja na obserwowane zróżnicowanie mię­dzynarodowe wskaźników. Tą reakcją jest przede wszystkim potrzeba rozwoju społecznego i ekonomicznego w krajach mniej rozwiniętych.Ze wspomnianego wyżej źródła wiadomo na przykład, że do­chód narodowy na jednego mieszkańca wynosił w 1991 r. (w przeli­czeniu na dolary amerykańskie) — 1790 dolarów w Polsce, a w naj­uboższym kraju Wspólnoty Europejskiej, Portugalii — 5930 dola­rów.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !