ROZWÓJ HISTORYCZNY

Rozwój historyczny, realizujący postulaty społecznej sprawiedliwości, zmniejszył ostrość przeciwieństwa tych dwóch sytuacji ludzkich Proces upowszechniania dobrobytu — aczkol­wiek jeszcze daleki od spełnienia zadań w tej dziedzinie —. doprowadził jednak do tego że antropologiczna problematyka potrzeb i zaspo­kojeń oraz zamierzeń i realizacji kształtuje sie ^ dzisiaj w perspektywach podniesienia wielora- kosci ludzkiego życia na wyższy poziom. Jest to poziom, na którym potrzeby i zaspokojenia me są już ograniczone do elementarnej strefy życia. Obejmują one różnorakie i wyższe formy zainteresowań, zamiłowań, twórczości człowie­ka, a równocześnie życie zamierzeń i realizacji nie jest ograniczone do pogoni za materialnym zyskiem, który miałby być osiągany zawsze dla budowania przyszłości i którego poszczegól­ne elementy miałyby podlegać prawu kapita­listycznej akumulacji.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !