RÓŻNE JEDNOSTKI

Różne jednostki bywały [ w różnym stopniu wrażliwe na możliwości takiego lub innego stylu życia. Ale zawsze i wszędzie ostawało się to przeciwieństwo, nie­możliwe do usunięcia, mało podatne nawet na ! złagodzenie. Schopenhauer zalecał samotność, ponieważ „doskonale zgodnym można być tylko z samym ; sobą […] dlatego prawdziwy, głęboki pokój w sercu oraz całkowitą równowagę ducha, te naj­wyższe obok zdrowia dobra doczesne, można znaleźć tylko w samotności, na trwałe zaś — tylko wycofując się zupełnie z życia.” Wbrew tym dyrektywom filozofowie współ­cześni w większości przeciwstawiali się zdecy­dowanie postaciom życia samotniczego, które atakowali jako „życie klasztorne”, jako życie ; „w wieży z kości słoniowej”, jako zdradę spo­łecznych obowiązków, jako szkodliwy, chociaż wysublimowany egoizm.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !