ROZMOWY DZIECI Z DOROSŁYMI

Tak bywa np. przy spotkaniu dziecka z młodymi psami czy kotami, tak też bywa, gdy dziecko trafi z nami do pracowni szewca, szklarza czy stolarza, czy po raz pierwszy zobaczy prze­jeżdżający przez ulicę miasta czołg, starą dorożkę, wielki wóz meblowy. Tak często się zdarza, że rodzice znudzeni pytaniami dziecka przestają na nie reagować! A tymczasem takie właśnie rozmowy dzieci z dorosłymi, przy różnych oka­zjach prowadzone, są przecież najlepszą lekcją poglądo­wą, podczas której rozwija się zarówno myślenie, jak i mowa dziecka. Nie należy zatem tych okazji lekcewa­żyć, zaniedbywać i przeoczać, a odwrotnie: tak przemy­ślnie układać życie dziecka, aby miało warunki do pozna­wania coraz to nowych kręgów rzeczywistości, a następ­nie uczyło się o nich opowiadać.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !