PRZYCZYNY SKARG

Przyczyn skarg na temat zaburzeń w zachowaniu się czy w rozwoju dziecka i w związku z tym trudności wy­chowawczych i powodów do niepokoju rodziców — słusz­nych, a czasem niesłusznych — jak się o tym zaraz prze­konamy — może być wiele. Jedną z nich jest po prostu brak dostateczny wiado­mości z dziedziny psychologii rozwojowej małego dzie­cka.Często rodzice są zaniepokojeni, kiedy ich synkowi w wieku 3 lat zdarzy się jeszcze przygoda w nocy, gdy tymczasem do 3,5 lat, a nawet do 4, wg niektórych nauko­wców — specjalistów tego zagadnienia, można to uważać za fakt normalny.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !