OGÓLNE ZASADY HIGIENY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Chociaż przedszkolak jest już znacznie mniej wrażli­wy na niektóre zakażenia niż dziecko w pierwszych trzech latach życia i błaha infekcja kataralna nie grozi mu za­raz zapaleniem płuc, jak to było w wieku niemowlęcym, to jednak czystość stoi nadal na czele obowiązujących zasad higieny. Czystość w szerokim tego słowa znacze­niu, a więc czystość osobista, czystość bielizny, ubrania, pościeli, mieszkania, podwórka, zabawek, pożywienia, po­wietrza itd. Sprawą nie mniej ważną jest odpowiednio do wieku ułożony program dnia, zapewniający wypoczynek, sen, a jednocześnie czas na odpowiednie do wieku gry i za­bawy, rozwijające dziecko pod względem fizycznym i psychicznym.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !