ODZWIERCIEDLANIE OPOWIADAŃ I BAJEK W ZABAWACH

Na początku wieku przedszkolnego wystarcza mu za­bawa samotna, z czasem jednak woli bawić się w role ze swymi rówieśnikami — pobudza to bardziej jego fantazję i pomysłowość. Do zabaw takich potrzebne są często róż­ne pomoce — dobrze, jeśli dorosły pomyśli o nich wcze­śniej. Czasem inscenizacje takie rodzą się u dzieci sponta­nicznie i wówczas pomoc dorosłego nie jest potrzebna, czasem jednak właśnie dorosły może stać się ich inspira­torem i organizatorem. I tak np. imieniny dziecka, na które zaproszonych zostało kilkoro jego koleżanek i kolegów, mogą stać się doskonałą okazją do zorganizowania takiej inscenizacji, w oparciu o umiejętnie, głośno przeczytaną przez doro­słego bajkę czy wiersz, nadający się do odtworzenia go przez dzieci, a więc posiadający jakąś akcję, nie będący tylko np. pięknym opisem przyrody. Dorosły w roli narra­tora może dodać sprężystości całej inscenizacji, może też pomóc dzieciom przy wyborze ról.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !