OBSERWACJA I STUDIUM PRZYPADKU

Obserwacja i studium przypadku mogą dostarczyć wartościowej informacji o potrzebach. Mogą też prowadzić do pochopnych wnio­sków. Dlatego stosowanie tych metod wnioskowania wymaga od ba­dacza potrzeb wyjątkowej ostrożności i skrupulatności. Zauważmy, że rozumowanie zdroworozsądkowe opiera się często na obserwacji. Dlaczego więc metoda, którą stosuje każdy, także nieprzygotowany do badań naukowych, zyskuje rangę metody naukowej? Właśnie dzięki zachowaniu dużej ostrożności we wnioskowaniu, dzięki kontrolowa­niu poszczególnych faz zbierania informacji i odrzucaniu informacji nieistotnych z punktu widzenia badanego problemu.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !