NIE KAŻDE DZIECKO CHĘTNE

W przedszkolu metody te są fachowo wypracowane przez wysokiej klasy specjalistów i można na nich polegać. I teraz często tylko od naszej dobrej współpracy z kie­rownictwem i nauczycielkami przedszkola może zależeć, czy dziecko nasze uzyska we właściwym czasie ową wy­maganą dojrzałość szkolną, czy też jej nie uzyska. A więc czy zarówno pod względem umysłowym, jak i emocjo­nalnym i społecznym będzie potrafiło sprostać wymaga­niom szkoły. Nie każde dziecko idzie chętnie do przedszkola, nawet to starsze, tj. cztero- czy pięcioletnie. W dużej jednak mierze zależy to od naszego przygotowania dziecka do tego. 

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !