Nauka poprzez zabawę – to jest to!

Coraz bardziej modna jest nauka poprzez zabawę. Nie dotyczy to tylko klas nauczania integracyjnego. Często wykorzystywane są też prace zabawowe w klasach z uczniami nastoletnimi. Przede wszystkim praktyka w klasach zintegrowanych polega na nauczaniu dzieci za pomocą metod aktywizujących. Są to wszystkie sposoby, które zachęcają dziecko do pracy. Wówczas wykorzystuje się różne środki dydaktyczne, które są najczęściej duże i kolorowe. Wizualizacja odgrywa ogromną rolę w nauczaniu najmłodszych, ponieważ jest to związane z koniecznością rozwijania ich wyobraźni. Poza tym klasy nauczania początkowego często prowadzone są przez jedną nauczycielkę, która po niedługim czasie potrafi zachęcić każde dziecko do aktywnego działania. Inaczej jest w przypadku młodzieży. Nastolatki pracują najczęściej w grupach, ponieważ jest to konieczne do integrowania uczniów klas, którzy czasami potrafią być bardzo skłóceni ze sobą. Wówczas nauczyciel wymyśla pracę w grupach polegającą na zabawie, przez co uczniowie mimo obopólnej niechęci, w jakiś sposób zmuszeni są do wspólnej pracy.