NAJWŁAŚCIWSZA PORA KĄPIELI

  1. Najwłaściwsza do kąpieli pora to godzina 11 — 12 przed obiadem. Należy pamiętać, że po wyjściu z wody dziecko ma przypływ apetytu. Trzeba więc przygotować mu coś do jedzenia. Czas kąpieli ustalamy indywidualnie i w za­leżności od warunków atmosferycznych. Pierwsza ką­piel powinna się odbywać przy temperaturze wody nie niższej niż 22°, a powietrza — powyżej 24°, trwać około 2 minut, nie dłużej niż 5 — 8 minut. Gdy dziecko jest już przyzwyczajone, nie należy przerywać kąpieli w chłod­ne dni, tylko skrócić ich czas.W hartowaniu w warunkach naturalnych rolę regula­tora odgrywa dostosowany do warunków atmosferycz­nych ruch. Wykonując różnego rodzaju czynności rucho­we regulujemy gospodarkę cieplną ustroju, stosownie do potrzeb.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !