MYŚLENIE I MOWA MAJĄ CHARAKTER SYTUACYJNY

A że w tym wieku myślenie jego i mowa mają charak­ter przeważnie jeszcze sytuacyjny, tj. związane są na ogół z sytuacją, w jakiej dziecko w danej chwili się znajduje, z jego przeżyciami i zainteresowaniami w danym momen­cie — łatwo zazwyczaj nam dorosłym odgadnąć, jeśli nie w pełni zrozumieć, jego wypowiedzi i właściwie na nie zareagować czy odpowiedzieć. Radość dziecka z tego po­wodu jest ogromna i ona to dopinguje je i ośmiela do prowadzenia z nami coraz to bogatszych dialogów, a tak­że i monologów słownych. Nie należy zatem lekceważyć tych słownych kontak­tów dziecka z dorosłymi, a wychodzić im naprzeciw, sta­rając się zrozumieć wszystko, co chce nam ono przekazać swym nieudolnym językiem w danej chwili, a także stwa­rzać nowe sytuacje, prowokujące dziecko do myślenia i mówienia.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !