MNÓSTWO CIEKAWYCH WRAŻEŃ

Na wycieczki do lasu warto chodzić we wszystkich po­rach roku. Także i w zimie, kiedy możemy tropić po śla­dach różne zwierzęta leśne i ptaki oraz podziwiać przedzi­wne kształty drzew obsypanych śniegiem, a w słoneczny dzień dodatkowo jeszcze przyglądać się różnym światło­cieniom, i przysłuchiwać się, jak co chwila z jakiejś ga­łązki zsuwa się z lekkim szmerem warstwa śniegu i tonie w białym puchu już zupełnie bezszelestnie. Wycieczki za miasto dają dziecku mnóstwo ciekawych wrażeń. Ale na wycieczki zwykle jest czas tylko w nie­dziele. Co robić, żeby na co dzień przybliżać dziecku za­gadnienia przyrodnicze i co dzień dawać mu okazję do rozwijania jego zainteresowań w tym kierunku?

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !