METODY WYCHOWAWCZE ROZWIJAJĄCE MOWĘ I MYŚLENIE DZIECKA

Jak wiadomo, każda funkcja, aby się pomyślnie roz­wijać, musi być ćwiczona. Także i myślenie oraz mowę dziecka powinniśmy starać się ćwiczyć, aby dziecko osią­gnęło tu jak najlepsze wyniki. W jaki sposób to robić?Przede wszystkim nie lekceważyć sobie wypowiedzi i pytań dzieci, a odwrotnie — nadsłuchiwać i odpowiadać, a także prowokować do dalszych wypowiedzi dzieci, za­dając im, stosowne do danej sytuacji wiekowej, pytania. Okazji takich jest moc, głównie na spacerach, kiedy to dziecko zafascynowane jakimś nowym dla siebie wido­kiem czy sytuacją zaplanowaną przez nas z góry, bądź nie zaplanowaną — pyta nas o wszystko, co tego widoku czy sytuacji dotyczy, wyrażając przy tym głośno swój za­chwyt, zdziwienie, obawę czy radość.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !