ŁĄCZENIE ZE SOBĄ

Łączą się one przede wszystkim z two­rzeniem patologicznej struktury demograficznej: mieszkania odda­wane do użytku są zajmowane najczęściej przez młode rodziny w pier­wszej lub drugiej fazie cyklu życia rodzinnego, a więc młode bez­dzietne pary, które mają pierwsze dziecko wkrótce po zamieszkaniu w nowym osiedlu albo też młode pary z małymi dziećmi. Koncen­tracja częstotliwości osiedlania nowych mieszkańców jest tym wię­ksza im sprawniej budowane jest nowe osiedle. Im większa liczba mieszkań oddawana jest do użytku w krótkim okresie, tym większa deformacja struktury demograficznej, której istota polega na rela­tywnym nadmiarze osób w wieku 0-15 i 22-37 lat .

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !