KONTAKT DZIECKA Z PRZYRODĄ

Wiele spośród dzieci żyjących w wielkich miastach i osiedlach otoczonych wysokimi, szarymi i nieruchomy­mi murami, drepcących po kamiennych chodnikach, czę­sto bardzo długo nie zdaje sobie sprawy, że poza tym „światem” zbudowanym przez człowieka istnieje jeszcze inny — stokroć piękniejszy, kolorowy, nieustannie zmie­niający się — świat przyrody.A tymczasem ileż korzyści dla wszechstronnego roz­woju naszego dziecka płynie właśnie z obcowania z tym światem! I to korzyści zarówno dla jego rozwoju fizycz­nego, jak i psychicznego. To pod wpływem przyrody dziecko staje się silniejsze i odporniejsze na szereg cho­rób, to przyroda wraca mu utracony apetyt, pogłębia jego sen, wzmacnia system nerwowy, pobudza aktywność ca­łego organizmu.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !