JEDNA CHWILA NIEUWAGI

Pamiętajmy też, że dziecko w tym wieku jest nie­zwykle szybkie i czeka tylko na okazję, żeby się wy­mknąć spod opieki. Jedna chwila nieuwagi z naszej stro­ny może mieć tragiczne następstwa — wystarczy, by dziecko wybiegło na ulicę prosto pod jadący samochód.Dziecko na drodze jest narażone na nie­bezpieczeństwo, gdyż nie potrafi krytycznie ocenić od­ległości,  od samochodu i swoich możliwości. Na porządku dziennym jest przebieganie dzieci przez jezdnię w ostatniej chwili, gdy na zahamowanie pędzącego wozu jest już za późno. Niestety, pod tym względem nie wszy­scy dorośli świecą przykładem. Przerażający jest widok matki lub ojca z dzieckiem na ręku lub prowadzących malucha za rękę i przebiegających tuż przed pojazdem. Jeżeli nawet uda im się to w tej chwili bezpośrednio, to pozostanie w pamięci dziecka jako przykład do naślado­wania, a później nie zawsze się to udaje.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !