FORMUŁOWANIE POTRZEB

Formułowanie potrzeb społecznych na wysokim poziomie wy­maga ponadto dużych talentów organizacyjnych, wyobraźni i twór­czego myślenia. W omówionym przykładzie widać bardzo wyraźnie, że sformułowanie potrzeb nie odbywa się jako jednorazowy akt, sta­nowi raczej proces dochodzenia do zadowalającej formuły. Proces ten ma charakter eksperymentu: wyniki podejmowanych działań na rzecz zaspokojenia podstawowej potrzeby przynoszą obok zamierzo­nych, również niezamierzone rezultaty. Chęć uniknięcia rezultatów niezamierzonych, i jednocześnie niekorzystnych, prowadzi do wzbo­gacania pierwotnego określenia potrzeby i do działań na rzecz jej zaspokojenia, do momentu, kiedy nowy system organizacyjny zacz­nie funkcjonować sprawnie i zgodnie z celami, jakie mu przyświe­cały.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !