DRASTYCZNY PRZYKŁAD

Drastyczny przykład dzieci i    młodzieży w wieku obowiązku szkolnego jest najbardziej przeko­nujący i przemawiający do wyobraźni. Inne usługi, z których korzy­stają mieszkańcy osiedli, nie mają charakteru obligatoryjnego i zain­teresowani muszą sobie radzić sami z nieobecnością wielu podsta­wowych usług, które mają charakter lokalny, jak na przykład miejsce w przedszkolu, dostęp do placówki służby zdrowia.Istnieją jednak skutki dysfunkcyjnego systemu demograficznego osiedli, które mają charakter pośredni i nie są tak oczywiste. Należy do nich na przykład wzrost liczby zachowań o patologicznym cha­rakterze, który wynika z faktu, że struktura demograficzna jest nie­spójna z wzorami kulturowymi społeczeństwa .

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !