DOBRZE ZORGANIZOWANA OPIEKA

Zwykle — jeśli opieka i tryb życia są tam dobrze zor­ganizowane — dziecko asymiluje się szybko i wówczas bez bólu żegna się z rodzicami na okres kilku tygodni. Oczywiście pisujemy do dziecka często, a i od niego ocze­kujemy wiadomości w postaci rysunków, dołączonych do listów, informujących nas o zdrowiu i zachowaniu się dziecka, od wakacyjnych opiekunów. Taki listowny kon­takt polepsza samopoczucie dziecka, odpręża je i utrwala w przekonaniu, że rodzice kochają je i myślą o nim nadal oraz że — tak jak obiecywali — zjawią się tu niezadługo, aby je z powrotem wziąć ze sobą do domu. Zawsze jed­nak trzeba — decydując się na takie samodzielne wczasy naszego dziecka — koniecznie wziąć pod uwagę jego stan nerwowy i ogólną kondycję: dla dzieci o słabszym systemie nerwowym, nawet dla tych najstarszych, takie samodzielne wakacje są zwykle jeszcze nie wskazane i w efekcie mogą wyrządzić dziecku więcej szkody niż po­żytku.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !