CIASNE BUTY SZKODZĄ

Ciasne obuwie jest nie tylko niewygodne, ale i szkodli­we. Przez ucisk na palce następuje obniżenie główek ko­ści śródstopia i rozciągnięcie więzadeł stopy, a więc trwalsze uszkodzenie i dolegliwości z tym związane.Przymierzajmy obuwie zawsze w pozycji stojącej — przy obciążeniu stopy zwiększają się jej wymiary tak podłużny, jak i poprzeczny o około 0,5—1 cm. Niewska­zane jest więc dobieranie butów tylko przy użyciu pa­tyczka lub sznurka określającego długość, bezpieczniej­sze już jest obrysowanie stopy w pozycji stojącej i przy­mierzenie według tego wyciętego wzoru. Nie gwarantuje to jednak odpowiedniej wysokości obuwia. Ostatnio wpro­wadzono specjalnie oznaczenia tęgości obuwia: litera G oznacza tęgość średnią, E i F szczuplejszą, a H i J — bar­dziej obszerną.

Witaj na moim serwisie ! Jestem młodą mamą i postanowiłam się dzielić się z Wami informacjami zaczerpniętymi z życia. Na blogu opisuje moje doświadczenia związane z wychowaniem dzieci. Zapraszam do czytania !