Kategoria: Dziecko w wieku przedszkolnym

ODPOWIEDNIE WARUNKI

Oczywiście na to, aby dziecko chciało chętnie rysować, malować, ulepiać, trzeba stworzyć mu odpowiednie warunki. .Odpowiednie warunki — to przede wszystkim dostarczanie mu właściwego materiału i miejsca, w którym swobodnie, nie przeszkadzając nikomu, mogłoby zabrać

MATERIAŁ DO RYSOWANIA I MALOWANIA

Natomiast może — i zwykle to lubi — rysować kolorową kredą, bądź za­malowywać wielkie powierzchnie papieru przyczepione­go pineskami do tablicy stojącej na sztalugach czy zawie­szonej na ścianie. Oczywiście przed takim wielkim, malo­waniem trzeba dziecku dać

ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W TWÓRCZOŚĆ DZIECKA

I wreszcie nie wystarczą bodźce, jeśli my sami nie za­angażujemy się w tworczość dziecka emocjonalnie. Mu­simy razem z nim przeżywać radość z nowo powstałego rysunku czy malunku, musimy okazywać mu tę radość i dumę z

UMUZYKALNIENIE

Wrażliwość estetyczną dziecka rozwija nie tylko jego twórczość plastyczna. Rozwija ją też i muzyka — jako druga ze sztuk pięknych, w których uprawianiu dziecko w wieku przedszkolnym może uczestniczyć już czynnie. Bo czyż nie nuci

WSŁUCHIWANIE SIĘ W MELODIE

Więc od pierwszego roku życia zwykle dziec­ko zaczyna się już wsłuchiwać w melodie. Zrazu milknie pod ich wpływem, nasłuchując uważnie, stopniowo za­czyna próbować powtarzać usłyszane dźwięki. I tak oto dochodzi do tego, że w czwartym—piątym

MUZYKA DLA DZIECI

Wprawdzie trudniejsze melodie dzieci w tym wieku już też próbują powtarzać, ale wychodzą im często fałszywie, szczególnie tony zbyt dla nich wysokie i zbyt niskie. Dziecko zaczyna krzyczeć albo po prostu mówić rytmicznie, ale nie

SPONTANICZNY ŚPIEW DZIECKA

Spontaniczny śpiew dziecka jest zawsze oznaką jego dobrego samopoczucia. Oczywiście śpiew dziecka to nie jedyna forma jego umuzykalniania. Inna forma, którą bardzo już w tym wieku dzieci lubią — to zabawy i tańce przy śpiewie, bądź

KONCERTY DLA NAJMŁODSZYCH

Szczególnie cenną formą umuzykalniania dzieci są kon­certy organizowane specjalnie z myślą o nich, a zatem ze stosownie dobranym programem muzycznym, czasem trwania (nie za długo!) oraz stosownym tekstem interpre­tacyjnym. Do przedszkoli docierają z programem studenci

WŁAŚCIWOŚCI MOWY I MYŚLENIA DZIECKA

Z dzieckiem trzyletnim zwykle już można porozumieć się za pomocą mowy. Wprawdzie mowa trzylatka jest jeszcze często mało wyraźna, a słownik ubogi, dziecko używa jeszcze czasem pewnych skrótów językowych (np. zamiast „dziewczynka” często mówi „cinka”),

MYŚLENIE I MOWA MAJĄ CHARAKTER SYTUACYJNY

A że w tym wieku myślenie jego i mowa mają charak­ter przeważnie jeszcze sytuacyjny, tj. związane są na ogół z sytuacją, w jakiej dziecko w danej chwili się znajduje, z jego przeżyciami i zainteresowaniami w

ĆWICZENIE MOWY

Im więcej bowiem będzie miał nasz przedszkolak nam do powiedzenia, tym więcej będzie miał okazji do ćwicze­nia swej mowy, a zatem szybciej ją opanuje i szybciej będzie się ona wzbogacała w coraz to nowe słowa

OGLĄDAJĄC OBRAZKI W KSIĄŻECZCE

I tak np. oglądając obrazki w książeczce „Co Krysia sama potrafi” Marysia wymieniła tylko przedmioty i czyn­ności, które na nich są przedstawione, a więc np. obrazek nr 1 — „dziewczynka się myje” 2 — „a tu