Monthly Archives: Grudzień 2012

UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ

Aby uniknąć nieporozumień, będzie tu mowa o wskaźnikach mających charakter społeczny.Przykłady wnioskowania o potrzebach na podstawie wskaźni­ków dobrałem w ten sposób, by dotyczyły aktualnych kwestii spo­łecznych i wynikały z realiów współczesnej Polski, a więc, aby

FORMA POSTULATÓW

Na marginesie zwrócę uwagę, że forma postulatów, w jakiej przedstawia się potrzeby, jest charakterystyczna dla potrzeb nie posiadających pełnej społecznej akceptacji. Forma, jaką jest raport o sytuacji, i postulaty wyprowa­dzone z przedstawionych faktów wyrażają potrzebę