Monthly Archives: Sierpień 2009

WEWNĘTRZNA SAMOTNOŚĆ

Trudno jednak nie przyznać, że jakieś samourzeczywistnienie dokonuje się także w wewnętrznej samotności, w której wszystko jest własne i wszystko po­słuszne. Będąc sam na sam ze sobą człowiek potrafi zdobywać skarby myśli, uczuć i wyo­braźni,

W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ

Niekiedy jednak dążenia te są słusznym protestem przeciw­ko oczekiwaniom i naciskom rzeczywistości. Zwłaszcza w epokach różnorakich zagrożeń ta ucieczka w świat wewnętrzny wydawała się niejednokrotnie słuszną i wartościową obroną człowieka. W świetle tych doświadczeń trudno akcepto­wać