//////
 • Archives
 • Categories
 • WIARA W SIŁY TWÓRCZE

  2009 - 12.25

  Potrzeby egzystencjalne są niezależne od tego „deficytu”, nie znają kategorii zaspokojenia — są śmiałe, swobodne, twórcze, wciąż żywe. Wbrew koncepcjom behawiorystów, określają­cych człowieka jako zespół swoistych mecha­nizmów zachowań, i wbrew koncepcjom psy­choanalityków, ujmujących go jako istotę kie­rowaną przez konflikt nadjaźni z popędami, A. N. Maslow konstruuje odmienną koncep­cję.  Wyraża ona wiarę w twórcze siły człowieka . „W naszej współczesnej cywilizacji trzeba przywrócić uznanie dla spontaniczności, eks­presji, swobody nie dyscyplinowanej wolą, za­ufanie do tego wszystkiego, co jest poza kon­trolą wyrozumowaną, co jest twórczością.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *