Monthly Archives: Luty 2017

Nastolatkowie kiedyś

Nastolatkowie wcześniej byli o wiele bardziej dojrzałymi ludźmi. Oczywiście każdy z nich miał swoje za uszami, aczkolwiek nie było czegoś takiego jak teraz. każdy z nas pamięta doskonale, ze nie jest łatwo założyć rodzinę, aczkolwiek

SZEREG POMYSŁOWYCH GIER

Obok różnego rodzaju zabaw dydaktycznych mamy też szereg pomysłowych gier, loteryjek i składanek, osiągal­nych już po prostu w sklepie, a które mają na celu tak samo pewną ogólną gimnastykę umysłu dziecka w wieku przedszkolnym. Gry te,

WŁAŚCIWY DOBÓR ZABAWEK I POMOCY DO ZABAW I GIER

Poznaliśmy różnego rodzaju zabawy dziecięce. Wszyst­kie one są dla dziecka ważne, gdyż dopiero wykorzysty­wanie wszystkich umożliwia dziecku harmonijny rozwój wszechstronny, a więc zarówno fizyczny, jak i umysłowy, a także uczuciowy, moralny i społeczny. Do wszystkich tych

ZABAWKI NAKRĘCANE

Zabawki nakręcane są zwykle bardzo słabej kon­strukcji. A zepsuta zabawka nie może przecież dziecka bawić. Zabawki włączane do sieci nie dają tak wiele pola dla aktywności dziecka, nie pobudzają jego pomysłowo­ści, bo cóż można robić