//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Luty, 2017

  Nastolatkowie kiedyś


  2017 - 02.27

  Nastolatkowie wcześniej byli o wiele bardziej dojrzałymi ludźmi. Oczywiście każdy z nich miał swoje za uszami, aczkolwiek nie było czegoś takiego jak teraz. każdy z nas pamięta doskonale, ze nie jest łatwo założyć rodzinę, aczkolwiek poprzednie pokolenia były takie zaradne, że bardzo szybko zakładali rodziny i jakoś im się wiodło. Każdy więc powinien pamiętać o tym, że nie ważny jest pieniądz, nie ważny majątek, najważniejsze by oczywiście ludzi kochali się wzajemnie i nie kłócili się. Ta wtedy było. Żyło się przeważnie biednie, ale w rodzinnej, kochającej się atmosferze. Tak więc czy warto jest dążyć do tylu rzeczy, które nam z pewnością szczęścia nie dają. Myślę, ze nie bo najważniejsze jest uczucie łączące dwie osoby, a nie to co mają one w portfelach. Jak to mówią ładna miska jeść ci nie da. Trzeba o tym pamiętać dokonując życiowych wyborów. To jest bardzo ważna zasada i słuchanie jej powoduje,ze nam jest o wiele łatwiej w życiu codziennym i przyszłym. Dlatego więc dlaczego by z tej rady nie skorzystać w życiu?

  SZEREG POMYSŁOWYCH GIER


  2017 - 02.15

  Obok różnego rodzaju zabaw dydaktycznych mamy też szereg pomysłowych gier, loteryjek i składanek, osiągal­nych już po prostu w sklepie, a które mają na celu tak samo pewną ogólną gimnastykę umysłu dziecka w wieku przedszkolnym. Gry te, to przeważnie gry stolikowe, z pewnymi już prawidłami i przepisami, których należy ściśle przestrze­gać. Wśród nich najpopularniejsze, to gry kostkowe, przydatne raczej dopiero, dla 5- i 6-latków, gdyż trzeba bawiąc się umieć swobodnie liczyć przynajmniej do sze­ściu. Bywają też kostki oznaczone różnymi barwami, a nie punktami. Te bardziej już mogą nadawać się dla dzieci młodszych, tj. czteroletnich, jeśli oczywiście prawidła gry nie są dla nich za trudne. Trzyletnich dzieci raczej jeszcze nie bawią tego rodzaju gry.

  WŁAŚCIWY DOBÓR ZABAWEK I POMOCY DO ZABAW I GIER


  2017 - 02.14

  Poznaliśmy różnego rodzaju zabawy dziecięce. Wszyst­kie one są dla dziecka ważne, gdyż dopiero wykorzysty­wanie wszystkich umożliwia dziecku harmonijny rozwój wszechstronny, a więc zarówno fizyczny, jak i umysłowy, a także uczuciowy, moralny i społeczny. Do wszystkich tych rodzajów zabaw potrzebne są róż­norodne pomoce, głównie zabawki. To zabawka inspiruje zabawę. Zabawka pobudza aktywność umysłową i emo­cjonalną dziecka, stwarza sposobność do poszerzania m.in. jego wyobraźni i wiedzy o świecie otaczającym. Oczywi­ście dobra zabawka. A nie wszystkie są takie. Są wśród naszych zabawek też i takie, które nie spełniają swej roli. Myślę tu np. o zabawkach nakręcanych na sprężynie czy poruszanych za pomocą włączania ich do sieci elektrycz­nej.

  ZABAWKI NAKRĘCANE


  2017 - 02.07

  Zabawki nakręcane są zwykle bardzo słabej kon­strukcji. A zepsuta zabawka nie może przecież dziecka bawić. Zabawki włączane do sieci nie dają tak wiele pola dla aktywności dziecka, nie pobudzają jego pomysłowo­ści, bo cóż można robić z takim pociągiem kręcącym się po włączeniu go do sieci elektrycznej w koło po szynach? Tylko mu się przyglądać. Gdy tymczasem mamy też po­ciągi bardzo pomysłowe, składane, które dzieci potrafią już w tym wieku same złożyć i rozłożyć, sczepić i odcze­pić, przewozić w nich różne towary i pasażerów i w ten sposób wzbogacać wciąż w nowe elementy swoją zabawę jednym i tym samym przedmiotem.