Monthly Archives: Grudzień 2016

ZABAWKI I POMOCE DO ZABAW

Zabawki i pomoce do zabaw ruchowych (zestaw przy­kładowy) piłki, serso, obręcze, lejce, skakanki, rakietki bedming- tonróżnego rodzaju zabawki pobudzające do ruchu jak: taczki, wózki, kręgle…różnego rodzaju przyrządy do zabaw sezonowych na dworze, jak łopatka do piasku,

MAZANIE PĘDZLEM CZY OŁÓWKIEM

Oczywiście rozwój twórczości plastycznej dziecka nie wybucha nagle, nie oczekujmy więc od niego od razu doj­rzałych rysunków, pięknych wycinanek czy estetycznych ulepianek. Trzylatek ma prawo jeszcze pędzlem czy ołówkiem za­mazywać na razie całą powierzchnię podanego papieru.