//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Grudzień, 2016

  ZABAWKI I POMOCE DO ZABAW


  2016 - 12.29

  Zabawki i pomoce do zabaw ruchowych (zestaw przy­kładowy) piłki, serso, obręcze, lejce, skakanki, rakietki bedming- tonróżnego rodzaju zabawki pobudzające do ruchu jak: taczki, wózki, kręgle…różnego rodzaju przyrządy do zabaw sezonowych na dworze, jak łopatka do piasku, szufelka do śniegu, grabki, konewka, wiaderko…różnego rodzaju przyrządy sportowe jak: wrotki, łyż­wy, narty, sankiróżnego rodzaju gry zręcznościowe, kształtujące sprawność rąk, jak bierki, Skaczące czapeczki itp. Zabawki i pomoce do zabaw konstrukcyjnych i artystycz­nych (zestaw przykładowy) klocki drewniane, sześcienne do początkowych zabaw konstrukcyjnych,duże klocki drewniane różnego kształtu,budownictwo z plastyku w rodzaju „Małego Archi­tekta”Układanka-Przybijanka,budownictwo — wieśbudownictwo — miastoróżne pojazdy składane, drewniane i z plastyku .mozaiki do układaniakredki ołówkowe, flamastry, farby (najlepiej’plakato­we), plastelina, nożyczki z zaokrąglonymi końcanĄ duże arkusze papieru lub brystolu, zeszyty z kolorowynl glan- sowanym papierem podklejonym.

  MAZANIE PĘDZLEM CZY OŁÓWKIEM


  2016 - 12.09

  Oczywiście rozwój twórczości plastycznej dziecka nie wybucha nagle, nie oczekujmy więc od niego od razu doj­rzałych rysunków, pięknych wycinanek czy estetycznych ulepianek. Trzylatek ma prawo jeszcze pędzlem czy ołówkiem za­mazywać na razie całą powierzchnię podanego papieru. Z gliny czy plasteliny wychodzą mu w najlepszym razie jakieś kiełbaski, czy płaskie placki, a z nożyczkami (oczy­wiście dajemy tylko nożyczki z zaokrąglonymi końcami) często jeszcze zupełnie nie potrafi sobie radzić, gdyż nie umie ustawić ich prostopadle do kartki papieru. Ale to wszystko nie powinno ani nas, ani dziecka zra­żać. I rzeczywiście dziecko często przez nas chwalone — nabiera stopniowo zapału do tego rodzaju „pracy”, a tym samym i osiąga coraz lepsze rezultaty. Musimy tylko dbać o to, by dostarczać mu odpowiedniego do jego mo­żliwości rozwojowych materiału i nie stawiać mu z po­czątku zbyt wysokich wymagań.