//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Listopad, 2016

  INNE ZALETY TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECKA


  2016 - 11.30

  Twórczość plastyczna ma jeszcze i inne zalety, a miano­wicie: wzmaga dziecka aktywność i samodzielność, uczy. je skupienia, dłuższego skoncentrowania się nad jedną czynnością, a także uczy wysiłku, tak niezbędnego do przyszłej jego nauki szkolnej. Jednocześnie zaś — i o tym też warto pamiętać — daje dziecku odprężenie i uspoko­jenie nerwowe. Rysowanie i malowanie wpływa kojąco na system nerwowy dziecka, wnosząc doń ciszę i spokój. A przy tym zarówno malowanie, jak i rysowanie czy układanie i wycinanie gimnastykuje doskonale palce na­szego dziecka, wyrabia precyzyjne ruchy rąk — oraz ćwi­czy jego koordynację wzrokowo-ruchową, tak ważną przy opanowywaniu w przyszłości umiejętności pisania.

  ODPOWIEDNIE WARUNKI


  2016 - 11.27

  Oczywiście na to, aby dziecko chciało chętnie rysować, malować, ulepiać, trzeba stworzyć mu odpowiednie warunki. .Odpowiednie warunki — to przede wszystkim dostarczanie mu właściwego materiału i miejsca, w którym swobodnie, nie przeszkadzając nikomu, mogłoby zabrać się do swej sztuki.Dziecko w wieku przedszkolnym musi mieć już bezwa­runkowo swoje krzesło i stolik, przy którym mogłoby bez obawy, że komuś zawadza, posługiwać się — siedząc w prawidłowej pozycji — ołówkiem i pędzlem. Budowle z klocków może budować jeszcze na dywanie czy na czystej podłodze, może na podłodze rozwijać swe zabawy tematyczne, ale w żadnym wypadku nie powinno rysować czy malować w pozycji na czworakach czy na kolanach, zgarbione, z nosem tuż przy podłodze! 

  MATERIAŁ DO RYSOWANIA I MALOWANIA


  2016 - 11.21

  Natomiast może — i zwykle to lubi — rysować kolorową kredą, bądź za­malowywać wielkie powierzchnie papieru przyczepione­go pineskami do tablicy stojącej na sztalugach czy zawie­szonej na ścianie. Oczywiście przed takim wielkim, malo­waniem trzeba dziecku dać odpowiedni fartuszek, podwi­nąć do łokci rękawy, a także zabezpieczyć podłogę czy stół przed zabrudzeniem farbami. O materiał do rysowania i malowania muszą też zadbać rodzice. Nie wystarczy dziecku kupić raz kiedyś kredki i blok rysunkowy. Trzeba stale dbać o to, by kredki były zatemperowane, by w bloku znajdowały się zawsze czy­ste kartki, by w zestawie farb nie brakowało tych, których dziecko najczęściej używa i które najbardziej lubi.

  ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W TWÓRCZOŚĆ DZIECKA


  2016 - 11.18

  I wreszcie nie wystarczą bodźce, jeśli my sami nie za­angażujemy się w tworczość dziecka emocjonalnie. Mu­simy razem z nim przeżywać radość z nowo powstałego rysunku czy malunku, musimy okazywać mu tę radość i dumę z jego wyczynów artystycznych, musimy chwalić i szanować jego wytwory. W przedszkolach urządza się wystawy prac dziecięcych. To pobudza dzieci do więk­szego wysiłku i pomysłowości, to powoduje, że chętniej zaczynają rysować i malować, a wiele z nich z niecierpli­wością oczekuje na chwilę, w której będą mogły pokazać swe ,,obrazy mamie czy tacie. Tak samo i my w domu — urządzajmy od czasu do czasu wystawę prac swoich dzie­ci — może z okazji niedzielnego obiadu, na który została zaproszona dalsza rodzina, a może z okazji imienin czy urodzin dziecka, obchodzonych uroczyście w gronie jego kolegów? Zwiedzajmy też wspólnie z dziećmi wystawy prac dzie­cięcych organizowane przez przedszkola oraz Domy Kul­tury, aby zachęcić je do własnych twórczych wysiłków w tej dziedzinie.