Monthly Archives: Listopad 2016

INNE ZALETY TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECKA

Twórczość plastyczna ma jeszcze i inne zalety, a miano­wicie: wzmaga dziecka aktywność i samodzielność, uczy. je skupienia, dłuższego skoncentrowania się nad jedną czynnością, a także uczy wysiłku, tak niezbędnego do przyszłej jego nauki szkolnej. Jednocześnie

ODPOWIEDNIE WARUNKI

Oczywiście na to, aby dziecko chciało chętnie rysować, malować, ulepiać, trzeba stworzyć mu odpowiednie warunki. .Odpowiednie warunki — to przede wszystkim dostarczanie mu właściwego materiału i miejsca, w którym swobodnie, nie przeszkadzając nikomu, mogłoby zabrać

MATERIAŁ DO RYSOWANIA I MALOWANIA

Natomiast może — i zwykle to lubi — rysować kolorową kredą, bądź za­malowywać wielkie powierzchnie papieru przyczepione­go pineskami do tablicy stojącej na sztalugach czy zawie­szonej na ścianie. Oczywiście przed takim wielkim, malo­waniem trzeba dziecku dać

ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W TWÓRCZOŚĆ DZIECKA

I wreszcie nie wystarczą bodźce, jeśli my sami nie za­angażujemy się w tworczość dziecka emocjonalnie. Mu­simy razem z nim przeżywać radość z nowo powstałego rysunku czy malunku, musimy okazywać mu tę radość i dumę z