//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Październik, 2016

  UMUZYKALNIENIE


  2016 - 10.29

  Wrażliwość estetyczną dziecka rozwija nie tylko jego twórczość plastyczna. Rozwija ją też i muzyka — jako druga ze sztuk pięknych, w których uprawianiu dziecko w wieku przedszkolnym może uczestniczyć już czynnie. Bo czyż nie nuci i śpiewa już samodzielnie, nie próbuje wygrywać prostych melodii na cymbałkach czy pianinie, nie próbuje tańczyć w takt różnych melodii, często wg własnego zupełnie pomysłu? Ale znów, żeby do tego wszystkiego dojść, trzeba prze­być drogę zaznajamiania się z muzyką i śpiewem. Już niemowlęciu matka zwykła nucić układając je do snu, czy żywo śpiewać chcąc je ożywić, pobudzić do śmiechu i zabawy.

   

  WSŁUCHIWANIE SIĘ W MELODIE


  2016 - 10.26

  Więc od pierwszego roku życia zwykle dziec­ko zaczyna się już wsłuchiwać w melodie. Zrazu milknie pod ich wpływem, nasłuchując uważnie, stopniowo za­czyna próbować powtarzać usłyszane dźwięki. I tak oto dochodzi do tego, że w czwartym—piątym roku życia zaczyna mu się udawać już śpiew samodzielny, jakkol­wiek jeszcze nie zawsze brzmi on czysto. Wraz z czysto­ścią śpiewu wzrasta też u dziecka poczucie rytmu, dlate­go to dzieci pięcio- i sześcioletnie potrafią już śpiewać ze­społowo, nie wybiegając w śpiewie naprzód ani w tył, potrafią też odtwarzać rytm bardziej złożony. Skala głosu rozszerza się, dlatego to repertuar piosenek śpiewanych przez te dzieci jest już dużo większy w porównaniu z re­pertuarem trzy- i czteroletnich, których piosenki muszą posiadać melodie łatwe, zawarte w ograniczonej skali dźwięków. 

  MUZYKA DLA DZIECI


  2016 - 10.11

  Wprawdzie trudniejsze melodie dzieci w tym wieku już też próbują powtarzać, ale wychodzą im często fałszywie, szczególnie tony zbyt dla nich wysokie i zbyt niskie. Dziecko zaczyna krzyczeć albo po prostu mówić rytmicznie, ale nie jest to śpiew z czysto odtwarzaną melodią.Przykłady typowych piosenek do śpiewania przez dzie­ci w różnym wieku, znajdą rodzice m.in. w repertuarze przedszkolnym opracowanym przez Marię Cukierównę i Marię Wieman w ich książce pt. „Zajęcia umuzykalnia­jące w przedszkolu” , także w różnych płytotekach.Pamiętajmy, że w śpiewie dziecko ma możliwość spon­tanicznego wypowiedzenia się też i uczuciowego, toteż nie zaniedbujmy tej możliwości, śpiewajmy sami i pozwólmy dziecku śpiewać przy różnych zabawach i innych nada­rzających się okazjach.

   

  SPONTANICZNY ŚPIEW DZIECKA


  2016 - 10.08

  Spontaniczny śpiew dziecka jest zawsze oznaką jego dobrego samopoczucia. Oczywiście śpiew dziecka to nie jedyna forma jego umuzykalniania. Inna forma, którą bardzo już w tym wieku dzieci lubią — to zabawy i tańce przy śpiewie, bądź przy muzyce. Zabawy rytmiczne, a więc wykony­wanie różnych ruchów całym ciałem w takt muzyki, czy śpiewu należą do ulubionych zabaw naszych przedszkola­ków, a cotygodniowe audycje radiowe na ten temat cie­szą się u nich wielkim powodzeniem. Można je też dosko­nale wykorzystywać w domu, nie trzeba tylko wówczas zostawiać naszego dziecka samego przy głośniku, a włą­czyć się w jego zabawę, ażeby w miarę potrzeby służyć mu przykładem.