Monthly Archives: Sierpień 2016

MYŚLENIE I MOWA MAJĄ CHARAKTER SYTUACYJNY

A że w tym wieku myślenie jego i mowa mają charak­ter przeważnie jeszcze sytuacyjny, tj. związane są na ogół z sytuacją, w jakiej dziecko w danej chwili się znajduje, z jego przeżyciami i zainteresowaniami w

ĆWICZENIE MOWY

Im więcej bowiem będzie miał nasz przedszkolak nam do powiedzenia, tym więcej będzie miał okazji do ćwicze­nia swej mowy, a zatem szybciej ją opanuje i szybciej będzie się ona wzbogacała w coraz to nowe słowa