Monthly Archives: Lipiec 2016

OGLĄDAJĄC OBRAZKI W KSIĄŻECZCE

I tak np. oglądając obrazki w książeczce „Co Krysia sama potrafi” Marysia wymieniła tylko przedmioty i czyn­ności, które na nich są przedstawione, a więc np. obrazek nr 1 — „dziewczynka się myje” 2 — „a tu

METODY WYCHOWAWCZE ROZWIJAJĄCE MOWĘ I MYŚLENIE DZIECKA

Jak wiadomo, każda funkcja, aby się pomyślnie roz­wijać, musi być ćwiczona. Także i myślenie oraz mowę dziecka powinniśmy starać się ćwiczyć, aby dziecko osią­gnęło tu jak najlepsze wyniki. W jaki sposób to robić?Przede wszystkim nie lekceważyć

ROZMOWY DZIECI Z DOROSŁYMI

Tak bywa np. przy spotkaniu dziecka z młodymi psami czy kotami, tak też bywa, gdy dziecko trafi z nami do pracowni szewca, szklarza czy stolarza, czy po raz pierwszy zobaczy prze­jeżdżający przez ulicę miasta czołg,