Monthly Archives: Czerwiec 2016

OKAZJE DO ĆWICZEŃ

Okazji do ćwiczeń wymowy przy czytaniu wierszy i bajek dzieciom jest dużo. Trzeba tylko samemu ich nie przeoczyć, a odwrotnie — podchwycić i spytać w odpo­wiednim czasie dziecko: Jak to ten samolot warczał? A jak

DZIECIĘCE PISMA ILUSTROWANE

Oprócz dobrze wybranych książek ilustrowanych dziec­ko w wieku przedszkolnym powinno już posiadać swoje pisemko ilustrowane. Jest nim u nas w Polsce — jak już wspominałam „Miś”. Ten dwutygodnik może doskonale pomagać rodzicom w rozwoju myślenia

W TELEWIZJI

W telewizji opowiadanie jest oparte o obraz i to w dodatku ruchomy — w radiu brak tego elementu i stąd audycje radiowe są atrakcyjne do­piero dla dzieci od 5 roku życia. Czy znaczy to jednak,