//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Czerwiec, 2016

  OKAZJE DO ĆWICZEŃ


  2016 - 06.26

  Okazji do ćwiczeń wymowy przy czytaniu wierszy i bajek dzieciom jest dużo. Trzeba tylko samemu ich nie przeoczyć, a odwrotnie — podchwycić i spytać w odpo­wiednim czasie dziecko: Jak to ten samolot warczał? A jak ten słowik śpiewał? itp. Dziecko na pewno z chęcią odpowie, a naśladując kilkakrotnie głos samolotu, czy słowika — uczy się czystej wymowy, na czym nam wła­śnie zależy. Dobrze jest też zacząć jakieś znane opowia­danie, a po chwili poprosić, by dziecko je samo dalej nam opowiedziało. Dobrze — prowokować je do samodziel­nych już zupełnie wypowiedzi na temat różnych histo­ryjek obrazkowych.

  DZIECIĘCE PISMA ILUSTROWANE


  2016 - 06.12

  Oprócz dobrze wybranych książek ilustrowanych dziec­ko w wieku przedszkolnym powinno już posiadać swoje pisemko ilustrowane. Jest nim u nas w Polsce — jak już wspominałam „Miś”. Ten dwutygodnik może doskonale pomagać rodzicom w rozwoju myślenia i mowy dzieci. Są tam ciekawe opowiadania, króciutkie wierszyki, do­stosowane do wieku przedszkolaków, barwne obrazki, a także są różnego rodzaju zagadki, historyjki obrazkowe ćwiczące ich spostrzegawczość, mowę i* myślenie. Pozytywną też rolę w rozwoju mowy dziecka spełniają cotygodniowe, wtorkowe i niedzielne audycje radiowe dla dzieci. Ale, jak to już wyjaśniliśmy wyżej — nie dziwmy się, że audycji tych, w przeciwieństwie do po­pularnego „Dobranoc” w telewizji — nie chcą słuchać młodsze przedszkolaki. 

  W TELEWIZJI


  2016 - 06.07

  W telewizji opowiadanie jest oparte o obraz i to w dodatku ruchomy — w radiu brak tego elementu i stąd audycje radiowe są atrakcyjne do­piero dla dzieci od 5 roku życia. Czy znaczy to jednak, że obrazom telewizyjnym mogą się już przyglądać młodsze przedszkolaki, choć się napierają? Stanowczo nie. Dziecko 3- czy 4-letnie nie dojrzało jeszcze do tego, by rozdzielać swą uwagę na słuchanie i śledzenie zarazem, wciąż miga­jących mu przed oczami obrazów. Stąd oglądanie przez małe dzieci programu telewizji może doprowadzić do po­ważnych zaburzeń w harmonijnym ich rozwoju, a więc nawet — jako skutek — do wystąpienia objawów nerwi­cowych (różnego rodzaju tiki, ogólna nadpobudliwość, lęki nocne itp.).