Monthly Archives: Maj 2016

PRZEDSTAWIENIA KUKIEŁKOWE

Zupełnie co innego oglądanie przy opowiadaniu nie­ruchomej ilustracji w książce, bądź nieruchomego obrazu odbitego na ścianie przy użyciu rzutnika, a co innego in­tensywne śledzenie wciąż zmieniających się obrazów jak na filmie. Wiemy na podstawie badań

TRÓJWYMIAROWE POSTACIE

A poza tym — i to też jest dla tego wieku ważne — po­stacie tu występujące, to postacie trójwymiarowe, któ­re dziecko może dotknąć, pogłaskać, uściskać, czy którym może podać rękę. Poruszające się zaś postacie w