//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Maj, 2016

  PRZEDSTAWIENIA KUKIEŁKOWE


  2016 - 05.17

  Zupełnie co innego oglądanie przy opowiadaniu nie­ruchomej ilustracji w książce, bądź nieruchomego obrazu odbitego na ścianie przy użyciu rzutnika, a co innego in­tensywne śledzenie wciąż zmieniających się obrazów jak na filmie. Wiemy na podstawie badań naukowych, że oglądanie filmów jest dostępne dla dzieci dopiero od 6 roku życia. Nie spieszmy się zatem z dopuszczaniem ich do telewizora, a na pewno wyjdzie im to tylko na dobre. Natomiast możemy od czasu do czasu prowadzić nasze dzieci na odpowiednio wybrane przedstawienia kukiełkowe. Tu ruch nie jest tak szybki jak w telewizji, akcja nie toczy się tak szybko, a przy tym od czasu do czasu lalki-kukiełki nawiązują bezpośredni kontakt z małymi widzami, dając im chwilę odprężenia, pozwalając na gło­śne wyładowanie się za pomocą oklasków, tupania czy wydawania określonych głosów dźwiękonaśladowczych.

  TRÓJWYMIAROWE POSTACIE


  2016 - 05.11

  A poza tym — i to też jest dla tego wieku ważne — po­stacie tu występujące, to postacie trójwymiarowe, któ­re dziecko może dotknąć, pogłaskać, uściskać, czy którym może podać rękę. Poruszające się zaś postacie w telewizji, pozostają zawsze nieuchwytne w dosłownym tego słowa znaczeniu, są więc jakimiś stworami niezro­zumiałymi zupełnie dla dziecka w tym wieku, wprowa­dzają zatem w jego umysł jakiś niepokój, czasem nawet lęk. Dziecko w wieku przedszkolnym jest nie tylko dobrym rozmówcą i słuchaczem, jest też dobrym aktorem. Lubi zatem odgrywać różne role wzięte bądź z rzeczywistości, bądź z opowiadań, czy bajek. I w tym, i w tym wypadku często głośno monologuje, dzięki czemu ma okazję do ćwiczenia swej mowy i wymowy.