//////
 • Archives
 • Categories
 • Archive for Kwiecień, 2016

  ODZWIERCIEDLANIE OPOWIADAŃ I BAJEK W ZABAWACH


  2016 - 04.20

  Na początku wieku przedszkolnego wystarcza mu za­bawa samotna, z czasem jednak woli bawić się w role ze swymi rówieśnikami — pobudza to bardziej jego fantazję i pomysłowość. Do zabaw takich potrzebne są często róż­ne pomoce — dobrze, jeśli dorosły pomyśli o nich wcze­śniej. Czasem inscenizacje takie rodzą się u dzieci sponta­nicznie i wówczas pomoc dorosłego nie jest potrzebna, czasem jednak właśnie dorosły może stać się ich inspira­torem i organizatorem. I tak np. imieniny dziecka, na które zaproszonych zostało kilkoro jego koleżanek i kolegów, mogą stać się doskonałą okazją do zorganizowania takiej inscenizacji, w oparciu o umiejętnie, głośno przeczytaną przez doro­słego bajkę czy wiersz, nadający się do odtworzenia go przez dzieci, a więc posiadający jakąś akcję, nie będący tylko np. pięknym opisem przyrody. Dorosły w roli narra­tora może dodać sprężystości całej inscenizacji, może też pomóc dzieciom przy wyborze ról.

  DZIECIĘCE INSCENIZACJE


  2016 - 04.10

  Do inscenizacji dziecięcych można też używać małego teatrzyka kukiełkowego, np. „Tyci-Tyci”, którego este­tyczne lalki cieszą się dużym powodzeniem u dzieci, który jest bardzo łatwy w obsłudze, a zawiera nie tylko zestaw lalek potrzebnych do przedstawień, ale też i treść bajki inscenizowanej, z rozbiciem na poszczególne role. Oczywiście i tu, w każdym razie w pierwszym etapie za­bawy, pomoc dorosłego jest potrzebna. Kiedy dzieci już zapoznają się dobrze ze swymi rolami — można dać im swobodę, a nawet poprosić o samodzielną inscenizację dla dorosłych, co na pewno chętnie uczynią.