Monthly Archives: Marzec 2016

KONTAKT DZIECKA Z PRZYRODĄ

Wiele spośród dzieci żyjących w wielkich miastach i osiedlach otoczonych wysokimi, szarymi i nieruchomy­mi murami, drepcących po kamiennych chodnikach, czę­sto bardzo długo nie zdaje sobie sprawy, że poza tym „światem” zbudowanym przez człowieka istnieje jeszcze

PRZYRODA DLA MIEJSKICH DZIECI

Dla dzieci miejskich na pewno ów kontakt zaczyna się od parków i zieleńców, gdzie wprawdzie „nie wolno deptać trawników” ani wspinać się na drzewa, ale i tak wiele ciekawych i przyjemnych chwil można tu przeżyć

ROZBUDZAJĄC ZACIEKAWIENIE DZIECKA

Nie wszystkie bowiem dzieci będą się same nas o coś pytać — musimy sami często prowokować ich pyta­nia i sami zwracać uwagę na pewne zjawiska i fakty w otaczającej nas przyrodzie, wyjaśniać i tłumaczyć roz­budzając w